Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Báo An Giang: Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị C20

Ngày 11-10, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Học viện Chính trị khu vực II (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung C20 tại An Giang, niên khóa 2019-2021.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo An Giang, nguồn bài: http://baoangiang.com.vn/khai-giang-lop-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-c20-a256064.html

Quang cảnh lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị C20.

Có 90 học viên là cán bộ, đảng viên đang công tác các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tham gia lớp học. Với thời gian 18 tháng, các học viên sẽ được trang bị các nguyên lý cơ bản của 3 khối kiến thức, gồm 19 môn học, như : chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học xã hội và nhân văn… và kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH

Tìm kiếm:✨

  • C20, Niên khóa, Tác phẩm "Cơ bản" của Euclide, Khai giảng, Học viện chính trị quốc gia hồ chí minh, Lý luận, Chủ nghĩa mác, Lễ khai giảng, Vladimir Ilyich Lenin, Tư tưởng hồ chí minh, Khoa học xã hội, An Giang, Học viên, Môn học, Quang cảnh, Đường lối, Lớp học, Nhân văn, Đảng viên, Cao cấp