Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Báo An Giang: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình: 'Cần minh bạch trong đấu thầu, xử lý nghiêm dự án chậm tiến độ'

Sáng 9-10, chủ trì Hội nghị đánh giá và thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho rằng, dù tiến độ giải ngân 9 tháng của An Giang cao hơn bình quân cả nước, nhưng các đơn vị, địa phương không được chủ quan, cần tập trung thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, kết luận của Thường trực UBND tỉnh về giải ngân vốn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo An Giang, nguồn bài: http://baoangiang.com.vn/chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-thanh-binh-can-minh-bach-trong-dau-thau-xu-ly-nghiem-du-an-cham-tien-do-a255854.html

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình kết luận hội nghị

Trong đó, Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh được giao nghiên cứu, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, ưu tiên vốn cho các dự án đã hoàn thành và khả năng giải ngân cao, đồng thời, kiên quyết cắt giảm những dự án, công trình chậm tiến độ.

Các chủ đầu tư cần minh bạch trong tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có năng lực; thẳng thắn xử lý, phạt hợp đồng đối với nhà thầu thi công chậm, thiếu năng lực; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức, viên chức các ban quản lý dự án, nhằm nâng cao tiến độ, hiệu quả giải ngân vốn.

Nhằm khắc phục những khó khăn trong giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các đơn vị, địa phương kết hợp đồng bộ công tác tuyên truyền và giải pháp thực hiện, tạo đồng thuận của người dân để sớm có mặt bằng thi công.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra, giao ban hàng tuần để xử lý vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Đến thời điểm 31-1-2020, nếu chủ đầu tư nào không giải ngân hết vốn, mà không do nguyên nhân khách quan, thì người đứng đầu đơn vị, địa phương sẽ bị kiểm điểm trách nhiệm.

Tổng giá trị giải ngân ước đến hết tháng 9-2019 trên địa bàn An Giang được hơn 2.345,6 tỷ đồng, đạt 56,38% tổng kế hoạch vốn được giao, cao hơn 3,84% so cùng kỳ 2018 (52,54%), cao hơn bình quân cả nước (45%). Đến ngày 31-1-2020, tỉnh phấn đấu giải ngân vốn đạt ít nhất 95% kế hoạch vốn năm 2019.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN

Tìm kiếm:✨

  • Giải ngân, Nguyễn Thanh Bình, Vốn đầu tư, Đấu thầu, Công điện, Hết vốn, Thiếu năng lực, An Giang, Nguyên nhân khách quan, Tiến độ, Xử lý nghiêm, Nợ đọng, Xây dựng cơ bản, Minh bạch, Nhà thầu, Trung hạn, Giao ban, Trình độ chuyên môn, Bình quân, Ban quản lý dự án