Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Báo Công Lý: TAND hai cấp tỉnh An Giang: Chú trọng hoạt động tranh tụng tại phiên tòa

Trong 6 tháng đầu năm 2019, TAND hai cấp tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm công tác, đặc biệt là các yêu cầu về cải cách tư pháp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Lý, nguồn bài: http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-an-giang-chu-trong-hoat-dong-tranh-tung-tai-phien-toa-314854.html

Phát huy những thành quả đó, toàn thể cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp của tỉnh đã và đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Đứng trước tình hình đó, ngay từ đầu mỗi năm công tác, lãnh đạo TAND tỉnh An Giang luôn quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức. Đồng thời, quán triệt sâu sắc việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xác định công tác công tác thi đua, khen thưởng có vai trò quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao nên trong 6 tháng đầu năm 2019, TAND hai cấp tỉnh An Giang đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do TANDTC và địa phương phát động. Các phong trào thi đua này đã tạo động lực thực sự cho toàn thể cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác giải quyết, xét xử các loại án.

Một phiên xét xử của TAND tỉnh An Giang Ảnh D.Bình

Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2019, TAND hai cấp tỉnh An Giang đã giải quyết 4.548/8.751 vụ việc các loại; chất lượng xét xử được nâng lên, không có án quá hạn luật định; không có trường hợp xử oan người không có tội, bỏ lọt người phạm tội. Trong quá trình xét xử, các đơn vị trong Tòa án hai cấp của tỉnh đã quan tâm, chú trọng đến hoạt động tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; việc đổi mới thủ tục xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa được triển khai sâu rộng. Một số vụ án hình sự trọng điểm, phức tạp, được dư luận quan tâm đã được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh. Hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị cáo đều đảm bảo có căn cứ đúng pháp luật, tương xứng tính chất mức độ hành vi phạm tội do bị cáo gây ra, đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

Đồng thời, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại cũng được các đơn vị trong Tòa án hai cấp tỉnh tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc, có bố trí nơi tiếp công dân, phân công cán bộ phụ trách tiếp dân thường xuyên tại trụ sở. Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác, tổ chức kiểm tra bản án, quyết định bản án, giám sát phiên tòa xét xử và kiểm tra công vụ đã được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Ngoài ra, đối với các mặt công tác khác đều được tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong TAND hai cấp tỉnh An Giang triển khai và thực hiện nghiêm túc như: Công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính được quan tâm, chú trọng; việc chậm gửi bản án, quyết định của Tòa án cho các cơ quan liên quan giảm đáng kể; chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được quan tâm, chú trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ được quan tâm, chú trọng; chất lượng xét xử ngày càng được nâng lên; hình phạt áp dụng đồi với các bị cáo nghiêm minh; các trường hợp cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ đều có điều đủ điều kiện.

Phát huy những thành tích đó, lãnh đạo TAND tỉnh An Giang đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp cần nghiêm túc thực hiện 14 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo mỗi bản án, quyết định của Tòa án phải đúng quy định của pháp luật, bảo vệ được quyền lợi của người dân. Trong công tác quản lý, điều hành, lãnh đạo các đơn vị cần đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, mang tính sáng tạo để nâng cao chất lượng công tác xét xử và các mặt công tác khác; tiếp tục duy trì tác phong, nề nếp công tác, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ, ra sức nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2019 và các năm tiếp theo; đội ngũ Thẩm phán phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương để xứng đáng với chức danh cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trung Thành

Tìm kiếm:✨

  • TAND tỉnh An Giang, Tranh tụng, Tòa án, Tư pháp, Hòa giải, Thẩm phán, An Giang, Tòa án nhân dân, Xét xử, Dân sự, Tòa án nhân dân tối cao, Cấp tỉnh, Đơn khiếu nại, Phiên tòa, Bản án, Trình độ chuyên môn, Phong trào thi đua, Hành chính, Nghiêm minh, Công vụ