Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Báo VNEWS: Lãnh đạo An Giang thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng do sạt lở tại huyện Chợ Mới

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/lanh-dao-an-giang-tham-hoi-nguoi-dan-bi-anh-huong-do-sat-lo-tai-huyen-cho-moi

Tìm kiếm:✨

  • An Giang, Sạt lở, Chợ Mới, Thăm hỏi, Lãnh đạo, Ảnh hưởng, Người dân