Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Báo Tổ Quốc: Tăng cường phối hợp quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang

Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch một cách hợp lý theo quy hoạch và theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, UBND tỉnh An Giang đã ban hành quy chế phối hợp quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/tang-cuong-phoi-hop-quan-ly-cac-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh-an-giang-20190708155721477.htm

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo An Giang

Quy chế gồm 3 chương, 16 điều quy định trách nhiệm phối hợp quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, các nội dung phối hợp bao gồm: quản lý tài nguyên du lịch; quản lý khai thác các khu di tích, khu du lịch, điểm du lịch; quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; quản lý an ninh trật tự du lịch; quản lý môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý thuế, phí, giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ du lịch; phối hợp trong cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề du lịch, dịch vụ du lịch; phối hợp về thông tin, thống kê du lịch; phối hợp về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động du lịch.

Về nguyên tắc phối hợp, dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm bảo đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, thống nhất trong công tác quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Sở VHTTDL chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh và thực hiện công tác quản lý nhà nước về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực du lịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo phân cấp của UBND tỉnh.

UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch trên địa bàn huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Như Thanh

Tìm kiếm:✨

  • VHTTDL, UBND tỉnh An Giang, Ban hành quy chế, Tôn tạo, An Giang, Quyền hạn, Văn bản hướng dẫn, Về nguyên tắc, Quản lý nhà nước, Phân cấp, Tài nguyên, Di tích, An toàn thực phẩm, Phạm vi, An ninh trật tự